Isikuandmete kaitse

10. detsember 2020

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks on alates 01.01.2021.a Kultuuriministeerium

Vabariigi Valitsuse 03.12.2020.a. istungi otsusega (protokoll nr. 83)  määrati alates 01.01.2021.a Spordikoolituse ja -Teabe SA asutajaõiguste teostajaks haridus- ja teadusministeeriumi asemel kultuuriministeerium.

Sihtasutuse nõukogu koos asutajatega leidis, et kuna asutuse põhieesmärk on võimaluste loomine spordi toetamiseks ja arendamiseks, on põhjendatud selle tegutsemine edaspidi kultuuriministeeriumi valitsemisalas.

 

28.oktoober 2020

ERASMUS+: Sport 2020 rahastuse saanud projektid

20.oktoobril 2020 avaldas Euroopa Komisjon ERASMUS + Sport 2020 taotlusvooru EAC/A02/2019EAC/ edukaks tunnistatud projektide loetelu : https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-sport-2020_en

Väikeprojektides (Small Collaborative partnerships) on Eesti organisatsioonid kaasatud (6) kuude projekti partnerina.
Kokku said väikeprojektide taotlusvoorus rahastuse 180 projekti.

Koostööpartnerluse projektides (Collaborative partnership) on Eesti organisatsioonid kaasatud viide(5) projekti partnerina sh ühes projektis on Eesti juhtivpartner.
Kokku said koostööpartnerluse taotlusvoorus rahastuse 121 projekti.

Mittetulunduslike Euroopa spordiürituste (Not -for-profit European sport events) projektidesse (kokku 14) Eesti organisatsioone kaasatud ei olnud.

Täpsemat infot kõikide rahastuse saanud projektide kohta vaata siit:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_sncese.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_sscp.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_scp.pdf

 

9. oktoober 2020

Hanketeade

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus kuulutab välja väikehanke treenerikutse taotlemise e-keskkonna loomiseks.

Tellitava töö tulemuseks on e-keskond, mille kaudu taodeldakse ja mille abil menetletakse treenerikutse taotlusi ning otsustatakse kutsete andmised.

Tutvu hanke tingimustega Hanketeates

Pakkumused palume saata priit@spordiinfo.ee hiljemalt 16. oktoobriks 2020 kell 17.00

 

18. september 2020

 

Tulevase treeneri stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2020/2021 õppeaastaks

Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumi­konkursi Bakalaureuseõppe vähemalt teise õppeaasta ja Magistriõppe üliõpilastele:Janketeade kes õpivad nominaalõppeajal treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis; kes asuvad kaitsma Bakalaureusekraadi või Magistrikraadi 2021. või 2022. aasta suvel; kes plaanivad rakendada omandatud teadmised ning oskused treeneritöös. 

Stipendiumi eesmärk

Luua stipendiaatidele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks.    

Avalikul stipendiumikonkursil osalev üliõpilane peab vastama järgmistele tingimustele:

-   omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval spordialal ning seda peab kinnitama vastav spordialaliit;
-   on Bakalaureuseõppe vähemalt teise õppeaasta üliõpilane või Magistriõppe üliõpilane ja õpib nominaalõppeajal treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega ning keskmise kaalutud hindega vähemalt 3,0 ja seda peab kinnitama vastav ülikool;
-   ta esitab stipendiumikomisjonile essee treenerikutseks valmistumisest ja ootustest tegutsemisele treenerina;
-   järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks teistele.

Avalikul stipendiumikonkursil osaleva üliõpilase eelisteks stipendiumikonkursil on, kui: 

-   tal on kehtiv treenerikutse või ta on asunud taotlema treenerikutset;
-   ülikool annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse;
-   vastav spordialaliit annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse 

Stipendiumi suurus on 300.- eurot kuus, kokku  3 600.- eurot eelolevaks 12 kuuks.
Stipendium makstakse välja kahes osas, kolme kuu stipendium 2020.a  oktoobris ja ülejäänud stipendiumi osa 2020.a detsembris juhul, kui stipendiaat vastab jätkuvalt stipendiumikonkursi tingimustele.

Avaldused stipendiumikonkursil osalemiseks koos ülikooli ja spordialaliidu poolt antud kinnituste ja arvamusega ning lisatud esseega saata digitaalselt allkirjastatuna:
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusele hiljemalt 05. oktoobriks 2020. a
e-posti aadressile: stipendium@spordiinfo.ee

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala, ülikool ja õpitav eriala.

 

28. juuli 2020 

Riikliku abimeetme „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ toetuse saajad

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse juhatuse liikme 06.07.2020. a korraldusega nr 148 „Erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetuseks“, on kinnitatud vastavaks 87 eraõigusliku juriidilise isiku, spordiobjekti valdaja, poolt COVID-19 haigust põhjustava viiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks esitatud taotlused kokku 121 spordiobjekti ja nende koosseisus oleva 298 sportimispaiga osas.

Toetuse väljamaksmise järgselt korrigeerisid viis spordiobjekti valdajat  Spordikoolituse ja –Teabe SA nõudmisel alusandmeid Spordiregistri spordi ehitiste alamandmekogus, mille tulemusel kehtestati neile tagasinõue kokku 46 954,38 euro ulatuses. Tagsinõutud summa osas teostati toetuse ümberarvestus. Täiendav toetus on Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse juhatuse liikme 28.07.2020. a korralduse nr 165 alusel taotlejatele ülekantud.

Meetme määrus

 

10.märts 2020  

Ilmus Eesti spordi aastaraamat 2019

ESR 2019 kaas 130.png

                    

Varasemast rohkem pilte ja graafiliselt esitatud statistikat!

Spordi aastaraamatute väljaandmise traditsioon Eestis sammub teist sajandit. Spordiajaloo tarvis on raamatu lehekülgedele talletatud 2019 aasta Eesti sportlaste medalivõidud ning täiskavanute, juunioride ja noorte Eesti meisrivõistluste tulemused. Aastaringi rubriigris on kronoloogiliselt ritta seatud enam kui 600 spordiaasta tähtsündmust. Lisandudnud on valik statistikat nii Eesti spordi kohta tervikuna kui maakondade ja spordialade vaates. Fakte ja hinnanguid illustreerivad fotod ja graafikud.

Loe lähemalt ja telli

Võistlustulemusi, mis raamatusse ei mahtunud vt http://www.spordiregister.ee/aastaraamat/2019

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Bänner2

iStock-484628252.jpg

.