Isikuandmete kaitse


1. juuni 2020

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutab välja toetusmeetme „COVID- 19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ taotlusvooru

Toetusmeede on suunatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ja rakendatakse riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatavate vahendite arvel.

Toetusmeede on mõeldud eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle valduses on sisetingimustes spordiobjekt sportimispaikadega, mis olid 12. märtsil 2020 aastal välja kuulutatud eriolukorra piirangute tõttu suletud.

Määrus ei kohaldu spordiobjektile, mille valdajaks on riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev eraõiguslik isik.

Täpsed taotlemistingimused on sätestatud meetme määruses https://www.riigiteataja.ee/akt/129052020014

Taotlusi saab esitada alates 4. juunist. Viimane taotluse esitamise päev on 19. juuni 2020.

Taotlemine toimub e-keskkonnas https://spordiregister.ee/objektidetoetused/ taotleja esindusõigusliku isiku poolt.

Eesti Spordiregistrisse on kantud 240 määruse tingimustele vastavat spordiobjekti, nende valdajateks 187 isikut.

Taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot.

Kontakt:
Priit Vene
Tel. 50 56 445
objektidetoetus@spordiinfo.ee

 

10.märts 2020  

Ilmus Eesti spordi aastaraamat 2019

ESR 2019 kaas 130.png

                    

Varasemast rohkem pilte ja graafiliselt esitatud statistikat!

Spordi aastaraamatute väljaandmise traditsioon Eestis sammub teist sajandit. Spordiajaloo tarvis on raamatu lehekülgedele talletatud 2019 aasta Eesti sportlaste medalivõidud ning täiskavanute, juunioride ja noorte Eesti meisrivõistluste tulemused. Aastaringi rubriigris on kronoloogiliselt ritta seatud enam kui 600 spordiaasta tähtsündmust. Lisandudnud on valik statistikat nii Eesti spordi kohta tervikuna kui maakondade ja spordialade vaates. Fakte ja hinnanguid illustreerivad fotod ja graafikud.

Loe lähemalt ja telli

Võistlustulemusi, mis raamatusse ei mahtunud vt http://www.spordiregister.ee/aastaraamat/2019

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Bänner2

iStock-484628252.jpg

.