Euroopa Liidu ja Eesti programmide ja fondide andmebaas

EUROOPA LIIDU PROGRAMMID

Nimi / link

Taotluste vastuvõtt

Valdkonnad

Erasmus+
õpiränded
5. veebruar 2020 õpiränne, kooliarendus, õpilasvahetus, keeleõpe, õppepraktika, noorteprojektid jne.
Erasmus+
strateegiline koostöö
24.märts 2020 koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või  ülevõtmine haridus 
Erasmus+
noored
vt. kodulehelt programm toetab noorte oskuste ja pädevuste arendamist läbi aktiivse osaluse, noorte vabatahtlikku tegutsemist, noorootöö kvaliteedi tõstmist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist
Erasmus+ spordiprogramm 2. aprill 2020 kell 17:00 (Kesk-Euroopa aeg) rahvusvahlised spordi koostööprojektid ja üle-euroopalised spordivõistlused
INTERREG Kesk-Läänemere programm vt. kodulehelt konkurentsivõimalise majanduse toetamine, ühiste ressursside säästev kasutamine, heade ühenduste loomine piirkonnas, kvaliteetse oskustööjõu ning sotsiaalselt sidusa piirkonna arendamine
INTERREG Eesti - Läti programm vt. kodulehelt aktiivne ja atraktiivne ärikeskond, puhas elukeskond, integreeritud tööturg
Kodanike  Euroopa vt. kodulehelt Euroopa identiteedi ja sidususe suurendamine.

EL STRUKTUURIFONDID JA MAAELU FONDID

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus vt. kodulehelt Toetatakse spordisündmuste turundamist välisriikides ja  korraldamist Eestis.
Leader vt. kodulehelt maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsus, elukvaliteet, kohalik aktiivsus

MUUD RAHVUSVAHELISED FONDID

NORD+
Põhjamaade Ministrite Nõukogu
vt. kodulehelt programmi eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke

EESTI PROGRAMMID JA FONDID

Integratsiooni Sihtasutus erinevad kunkursid vt. kodulehelt keeleõppe ja mitte-eestlaste integratsiooniga seotud projektid
KÜSK - Kodanikuühiskonna Sihtkapital erinevad konkursid vt. kodulehelt ühenduste tegevusvõimekuse arendamine
Eesti Kultuurkapital 20. veebruar, 20. mai, 20. august, 20. november erinevad spordiprojektid - üritused, koolitused
Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Banner

iStock-503524275(reduced).jpg