Isikuandmete kaitse

 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse on Eesti Vabariigi poolt Haridus-ja Teadusministeeriumi kaudu ning Eesti Olümpiakomitee  poolt asutatud sihtasutus. 

Sihtasutuse põhieesmärk on võimaluste loomine spordi toetamiseks ja arendamiseks ning sporditegevust toetavate tugiteenuste arendamine.

Oma eesmärgi täitmiseks Sihtasutus:

- korraldab spordialaste kutsekvalifikatsioonide, õppekavade ja õppematerjalide väljatöötamist ning rakendamist eelkõige treeneritele; 
- korraldab treenerite, sporditöötajate ja spordijuhtide ning teiste spordispetsialistide koolitusi;
- tegutseb treenerite kutseandmise eksami -ja testikeskusena;
- kogub, töötleb, haldab ja levitab spordialast teavet, on Kultuuriministeeriumi poolt nimetatud Eesti Spordiregistri andmekogu volitatud töötleja;
- viib läbi spordi- ja liikumisharrastuse alaseid uuringuid ja küsitlusi, osutab konsultatsioone ja nõustamist;
- osaleb spordipoliitiliste ettepanekute väljatöötamises ja sellealases nõustamises;
- haldab ja arendab spordi- ning õppeeesmärgil sihtasutuse vara;
- korraldab muid Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi. 

Täpsemat infot  spordikorraldusest, treenerikutsest, treenerkoolitusest, treenerite palgatoetusest, sporditöötajate koolitustest ja saabuvatest tähtaegadest vaata www.sport.ee

 

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Bänner2

iStock-484628252.jpg

.