EL_logo  Coucil_of_Europe_logo
logo_epas

Pro Safe Sport for Young Athletes
Turvalisem sport noortele

Projekti finantseerib Euroopa Komisjon spordipoliitikate kujundamise programmi "Ettevalmistavad meetmed" raames.

Projekti kodulehekülg: http://pjp-eu.coe.int/web/pss

Projekti periood:

1. jaanuar 2014 – 30. juuni 2015.
Projekti sihtrühmad: noored sportlased vanuses 12 -19 aastat, treenerid, lapsevanemad ja spordiorganisatsioonid.
Projekti eesmärgiks on tõhustada noorte sportlaste kaitset füüsiliste ja kõlbeliste ohtude vastu ja turvalise sportimiskeskonna edendamine.

Tegevuste tulemusena töötatakse välja kõigile sihtrümadele (noored sportlased, treenerid, lapsevanemad, spordiorganisatsioonid) suunatud töövahendite kompekt (Toolbox), mis sisaldab:

  • probleeme identifitseerivaid materjale
  • hea praktika näiteid
  • enesehindamise teste
  • läbitöötatud Worshopi formaati spordiorganisatsioonidele, sihtrühmade teadlikkuse tõstmiseks

Töökoosolekute  teema/ajakava:

Koosoleku tüüp Peateema Aeg, koht ja korraldaja
Projekti avakoosolek (Kick off meeting) Probleemistiku ja sihtrühmade kaardistamine 28.-29. jaanuar 2014, Viin, EPAS
I töökoosolek (1. Workshop) Füüsilised ohud noortele - ülekoormus, vigastused ja läbipõlemine  5.-7.mai 2014, Budapest, Semmelweis University
II töökoosolek (2. Workshop) Vaimsed ja moraalsed ohud - ahistamine, ärakasutamine, kiusamine ja narrimine 15.-16. juuli 2014, Leeds, International Council for Coaching Excellence
III töökoosolek (3. Workshop) Õigusega reguleeritud ohualad – diskrimineerimine, doping, tulemuste kokkuleppimine, lepingud klubide ja agentidega 1.-2. september, Berliin, European Physical Education Association
IV töökoosolek (4. Workshop) Eluviis ja tuleviku väljavaated – sotsiaalmeedia, koduse - ja muu treeningutevälise elu kooskõla sportimisega, topeltkarjäär 13.-14. oktoober, Pariis, EPAS
I Testseminar Töövahendite komplekti ja Workshopi formaadi testimine jaanuar 2015, Austria, EPAS
II Testseminar ja kokkuvõttev koosolek (Closeing meeting) II testimine, testseminaride tulemuste kokkuvõtmine, paranduste ja täienduste tegemine. 4.-6. mai 2015, Itaalia, Scuola dello Sport - CONI

Projekti juhtpartner:
Council of Europe, EPAS

Projekti partnered:
European Athlete Student Network, UK
European Elite Athlete Association, Netherlands
European Gay and Lesbian Sport Federation, Netherlands
European Physical Education Association, Luxemburg
Football Association Premier League, UK
Foundation of Sport Education and Information, Estonia
European Tennis Federation, Switzerland
International Council for Coaching Excellence, UK
International School Sport Federation, Belgium
Latvian Sports Medicine Association, Latvia
Scuola dello Sport - CONI, Italy
SportAccord, Switzerland
Talented Athlete Scholarship Programme, UK
Semmelweis University, Hungary

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus